Ubezpieczenia
dla rodziny i osób indywidualnych


Oferujemy Państwu:

• Ubezpieczenie życia połączone z inwestowaniem

• Ubezpieczenie życia Twojego, Partnera i Dzieci

• Ubezpieczenia NNW

• Ubezpieczenia podróżne

• Ubezpieczenia majątkowe, mieszkań i domów - również w budowie - od wszelkich zdarzeń losowych, kradzieży i odpowiedzialności cywilnej, również pod kredyt

• Ubezpieczenia zdrowotne, opieka zdrowotna, pakiet medyczny

• Ubezpieczenia samochodów OC/AC

• Assistance


Ubezpieczenia dla firm


Oferujemy:

• Ubezpieczenia na życie dla Właścicieli i Zarządów firm połączone z ochroną dodatkową z tytułu: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, Niezdolności do Pracy, Poważnego Zachorowania,

• Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników średnich i dużych firm połączone z bardzo szerokim zakresem ochrony dodatkowej w zakresie m.in.: NNW, zdrowotnym i rodzinnym

• Grupowe Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

• Ubezpieczenia podróżne dla pracowników wyjeżdżających za granicę

• Ubezpieczenie mienia Małych i Średnich Firm od pożaru i innych zdarzeń losowych, kradzieży, z możliwością rozszerzenia o inne ryzyka dodatkowe

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk

• Ubezpieczenie firmy z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej: Deliktowej, OC najemcy, OC pracodawcy, OC kontraktowa i OC za produkt

• Ubezpieczenia zdrowotne, opieka zdrowotna, pakiet medyczny


Nasze produkty i usługi


Pełna lista ubezpieczeń, które dla Państwa oferujemy (Targówek i Praga Północ):

• ubezpieczenia komunikacyjne,

• ubezpieczenia majątkowe,

• ubezpieczenia NNW jednostkowe i grupowe

• ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

• ubezpieczenia OC przedsiębiorcy

• ubezpieczenia turystyczne

• koszty rezygnacji z podróży

• ubezpieczenia dla firm

• ubezpieczenia dla szkół i przedszkoli

• polisy CARGO

• ubezpieczenie OC Przewoźnika W Ruchu Krajowym i Międzynarodowym

• ubezpieczenia na życie itp.

• ubezpieczenia NNW

• ubezpieczenie pojazdów